Авария на ул. „Христо Ботев“

ВиК-авария наводни платното на ул.“Христо Ботев“. До отстраняването й районът ще е с прекъснато водоснабдяване. Екип на дружеството вече работи на мястото. Аварии на водопреносната мрежа има и на ул. Гоце Делчев“ №25, в Промишлена зона „Север“, където се изгражда ново водопроводно отклонение, както и в кв. „Христо Ботев“ и кв. „Изток“.

СПОДЕЛИ