Днес отбелязваме Европейският ден за борба с трафика на хора

Като  Европейски ден за борба с трафика на хора, 18 октомври е обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франко Фратини.  Този ден  се отбелязва всяка година от всички европейски страни. Целта е повишаване на информираността за престъплението „трафик на хора“,  рисковете, механизмите за въвличане и начините за предпазване от съвременната форма на робство. Мотото на кампанията тази година  е „Не е за продан“. Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности. Наред с трафика на наркотици и оръжие, трафикът на хора  е сред най-доходоносните престъпления. Набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им е същността на трафика на хора. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.По повод 18 октомври, в цялата страна са организирани открити дискусии, кръгли маси, безплатни прожекции и още много интересни събития, по време на които, граждани, представители на различни институции и неправителствени организации и медиите ще имат възможност да обсъдят проблемите, свързани с трафика на хора и превенцията му. По данни на ООН всяка година между 2 и 4 млн. души по света стават жертви на трафикана хора. Всяка година в Европа жертви на трафик стават около 500 000 души, повечето от които са жени и момичета, заставени да проституират· Смята се, че на година от трафика на хора се печелят между 7 и 13 млрд. щатски долара.  Над 10 000 българки ежегодно минават границите на различни страни в цяла Европа, за да проституират, сочи статистиката за 2010 година. 11.2 на сто от проституиращите насила жени в Германия са българки, обяви в свой доклад през август 2010 г. Федералната криминална служба. Българките са на трето място сред проституиращите жени в Германия след рускините и литовките. Много често жените са били измамени с обещания за работа и високи доходи.  В периода 2010-2012 г. страните от ЕС са регистрирали 30 146 жертви на трафик на хора.По повод Осмия ден за борба с трафика на хора в ЕС на 18 октомври 2014 г.,Европейската комисия прави равносметка на всички координирани усилия за премахване на трафика на хора, положени по време на мандата през 2010-2014 г. След приемането на Директивата за предотвратяване и борба с трафика на хора на ЕС през 2011 г. в съдилищата в цяла Европа свързаните с трафик на хора престъпления се разглеждат като еднакво тежки и се налагат сходни присъди за лишаване от свобода, а страните от ЕС са задължени да оказват подходяща помощ на жертвите. Също така в стратегията на ЕС за 2012-2016 г. относно трафика на хора са посочени 40 конкретни и практически мерки срещу трафика на хора, като централно място е отредено на закрилата и правата на жертвите.

СПОДЕЛИ