Кметът на Пловдив издаде заповеди за забрана на пиратките и опазване на обществения ред по празниците

С оглед опазване на обществения ред, сигурността и здравето на населението на територията на Община Пловдив във връзка с предстоящите Коледно – Новогодишни празници, кметът на града издаде заповед, с която се забранява продажбата, хвърлянето и възпламеняването на бомбички (пиратки) и други опасни предмети и запалителни материали на обществени места.

Недопустима е продажбата на пиротехнически средства без необходимите разрешителни документи и сертификати за качество. Категорично се забранява и продажбата на пиротехнически стоки на лица под 18 години, обявиха от Община Пловдив.

С друга своя заповед кметът на Пловдив разпорежда мерки и дейности за организиране опазването на обществения ред, сигурността и охраната на населението на територията на общината.

Районните кметове, ръководители на фирми и учреждения трябва да създадат необходимата организация за опазване на обществения ред, предотвратяване на престъпления, пожари и други произшествия на територията на районите и поверените им обекти.

Кметовете на райони, директорът на ОП „Общинска охрана” съвместно с началниците на РУП – Пловдив трябва да предприемат мерки за усилена охрана на обществения ред, обектите от националното стопанство и безопасността на движението.

Необходимо е ръководителите на фирми, организации на заведения, имащи пряко отношение по здравно, транспортно, електро, водно, топло, и продоволствено снабдяване на населението да организират дейността си така, че да не се предизвикат затруднения на гражданите.

При настъпили нарушения на обществения ред, произшествия и други събития, смущаващи нормалния ритъм на живот, да се сигнализира на телефон 112 или на денонощния дежурен на Общински съвет за сигурност на тел. 032 65 67 85.

СПОДЕЛИ