Министър Томислав Дончев в Крумово

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев проведе няколкочасова среща в село Крумово с представители на местната власт, бизнеса и висши учебни заведения от Пловдив и областта. Срещата е по иниациатива на депутатите от ГЕРБ Пловдив област.

Темата на срещата беше  „Европейските фондове – възможностите за развитие на регионите и бизнеса в България”. Представителите на местната власт, бизнеса и висшите учебни заведения задаваха въпроси относно конкретни казуси, касаещи институцията, която ръководят.

Ректорът на Аграрния университет в Пловдив например акцентира върху това, че в България няма оперативна програма за наука и образование. В отговор Министър Дончев каза, че и да има такава програма, тя няма да промени нищо, и допълни, че в момента има шест иновации за науката и образованието. До есента трябва да се проучи какъв инструмент за иновациите в науката е необходим. Парите, които България е отделила за това перо, не са много, но на този етап ще трябва с тези средства да се свърши колкото се може повече в областта на науката.

Кметицата на едно от пловдивските села изложи проблем относно проект за канализация, който не е бил одобрен за европейско финансиране. Министър Томислав Дончев препоръча да опише проблема писмено, за да може да вземе отношение, след като се запознае с подробностите.

Други пък засегнаха терминологията на отделните програми, които били объркващи. Беше обърнато внимание и на мярката за модернизация на земеделските стопанства – според дребните земеделски производители тя не работи в тяхна полза. Жител на Куклен пък поиска да бъде извършено замерване на въздуха и почвата, тъй като според него стойностите на оловото и кадмия са завишени. В тази връзка поиска още и изследване на здравословното състояние на кукленските деца.

В крайна сметка на срещата всеки сподели това, което го вълнува. Освен министър Томислав Дончев, на въпросите на присъстващите отговаряха и: Реналдо Мандметс – ръководител на отдел „България”, Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия; Ивелина Василева – зам.-министър в Министерството на околната среда и водите; Деница Николова – главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и други. представители свързани с институции, които работят по европейските програми.

СПОДЕЛИ