Трима са кандидатите за прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на пътя Асеновград – Смолян

Три са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

•„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

•„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИНДЖМЪНТ“ ООД;

•КОНСОРЦИУМ „МОСТИ“ с членове: „Мости България“ ЕООД и „Мости Катовице“ ООД (Република Полша).

Целта на поръчката е да се определят участъци от 27-ми км /край на гр. Асеновград/ до 102-ри км по път II-86 /начало на гр. Смолян/, в които е възможно да бъде изградена допълнителна лента за движение на тежкотоварни автомобили. Ще бъдат посочени и необходимите инвестиции за строителството на допълнителната лента.

СПОДЕЛИ