Учители от Асеновград подкрепят идеята да се учи по един учебник за всеки предмет

   Ученици, учители и родители ще бъдат улеснени, ако се одобри предложението до завършване на основно образование да се учи по един учебник за всеки предмет. Това мнение изразиха пред екип на ТВ САТ КОМ преподаватели от асеновградско училище. „Изборът между 3 различни учебника принуждава и учителите, и учениците да търсят допълнителна информация, която не се съдържа в техния, при явяването на изпит, например.”, коментира Невена Раева. „С въвеждането на един учебник по всеки предмет и преподавателите, и децата ще са по- спокойни, че в цялата страна знанията ще бъдат представени по един и същи начин.” Това, пък допълни Сание Ибрамджик.
  
Припоняме, че тази идея бе оповестена преди няколко дни от министъра на образованието и науката професор Анелия Клисарова. Тя обясни още, че в момента държавата дава милиони левове в частни издателства за издаването на учебници. Мнението на Клисарова е, че учебниците трябва да бъдат отпечатвани в печатницата на Министерството на образованието и да се пишат от авторски колективи, в които да участват предимно учители от различни училища в страната. По думите на министъра, ако държавата поеме тази функция, ще бъдат спестени доста средства, които по- късно ще бъдат използвани за модернизация на учебните заведения.
   Междувременно в уебсайта на образователното министерство вече стартира отворен форум за нов закон за училищното образование. Там всеки може да споделя мнения и препоръки. Най- консенсусните предложения ще бъдат включени в проекта за новия закон за училищното образование.

СПОДЕЛИ