1,2 млн. лв. от бюджета за охрана на общински обекти в Асеновград

охрана на обекти
охрана на обекти

Обществена поръчка за осигуряване на охрана на обекти на Община Асеновград, обяви общинска администрация. Тя е в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Извършване на физическа охрана (невъоръжена) на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград“ и Обособена позиция №2 „Извършване на охрана със сигнално – охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград”.

Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, а предвидената за целта сума е в размер на 1 199 998, 80 лв.. Разпределена по позиции сумата изглежда така:

Обособена позиция №1 „Извършване на физическа охрана (невъоръжена) на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград“ – 930 000 лв. без ДДС.

Обособена позиция №2 „Извършване на охрана със сигнално – охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград”. – 69 999 лв. без ДДС.

Финансирането ще се осъщестява със средства от бюджета на Община Асеновград. Договарянето ще се състои на 12 януари в Община Асеновград.

Поканените от Общината за участие в пряко договаряне фирми са три, с три оферти: „РМ – Титан СекюритиООД, Пловдив; „БАТ СОТ“ ЕООД, София и „ДАИКС“ ООД, Пловдив. 

Несъмнено изборът на такава процедура по ЗОП, а не друга, която предполага повече конкуренция, буди интерес, като остава открит въпросът дали общественият интерес е максимално защитен, тъй става въпрос за разход публични средства.

 

Няма мнения за показване