Избраха членовете на постоянните комисии в ОбС Асеновград

На извънредна сесия днес следобед бяха избрани членовете на постоянните комисии в ОбС-Асеновград. Ето как изглеждат те: ПК Общинска собственост:
 • Петя Шопова
 • Димитър Янев
 • Ферди Кадир
 • Селим Емин
 • Антон Джиголинов
 • Маргарита Стоилова
 • Гео Караданов
ПК Бюджет и финанси
 • Радослав Янков
 • Петя Шопова
 • Ферди Кадир
 • Нуретин Тасим
 • Илия Кендев
 • Емил Караиванов
 • Божидар Малинов
ПК Устройство и развитие на територията на общината /УРТО/
 • Борислав Радославов
 • Васил Бураджиев
 • Хюсеин Караджов
 • Юсуф Аптиш
 • Божидар Малинов
 • Иван Иванов
 • Милко Милков
ПК Здравеопазване и социални дейности
 • Георги Хаджиламбрев
 • Бехие Узун
 • Йълдърай Мустафа
 • Иван Иванов
 • Екатерина Гешева
 • Емил Караиванов
 • Дамян Борисов
ПК Образование и култура
 • Иван Чохаджиев
 • Камен Куцев
 • Мария Вълканова
 • Хюсеин Караджов
 • Айсин Кюлджю
 • Апостол Тименов
 • Мариан Велев
ПК Екология
 • Петър Филипов
 • Васил Бураджиев
 • Нуретин Тасим
 • Юсуф Аптиш
 • Борис Колев
 • Илия Кендев
 • Дамян Борисов
ПК Правна
 • Димитър Янев
 • Радослав Янков
 • Иван Иванов
 • Енко Найденов
 • Гео Караданов
 • Айсин Кюлджю
 • Апостол Тименов
ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията
 • Борислав Радославов
 • Камен Куцев
 • Селим Емин
 • Борис Колев
 • Мариан Велев
 • Антон Джиголинов
 • Милко Милков