Кметът Грудев: Дворът на ДГ „Дружба“ ще бъде ремонтиран

Неравният двор на ДГ „Дружба“ в Асеновград най-накрая има шанс да получи друга визия, стана ясно на днешната сесия на Общинския съвет.

В актуален въпрос кога започва ремонта на двора, се обърна към кмета на общината, съветникът от Демократична България обединение, Дамян Борисов.

Дамян Борисов

Въпросът по темата с належащия ремонт на настилката на двора, несменена от десетилетия, не се повдига за пръв път от съветниците на Демократична България Обединение в Асеновград, а дворът на детска градина „Дружба” е може би единственият в такъв в града, който не е бил ремонтиран. Всички детски заведения в Асеновград са с реновирани сгради и дворни пространства, единствено тази градина, в центъра на града, остана в стария си вид.

Кметът Грудев отговори, че на питането ще отговори писмено и устно само след две седмици, на юлската редовна сесия на Съвета. Межувременно, каза той, екип от специалисти ще направи оглед на двора на целодневното детско заведение, ще направим проект и в промяна на Ивестиционната програма ще заложим финансиране, обеща той. „За децата каквото трябва ще направим!“, каза кметът.