Приключи ремонтът на ул. „Стоян Джансъзов“ в Асеновград

В началото на годината стартира ремонтът на ул. „Стоян Джансъзов“ в Асеновград. Работата започна от района на СУ „Свети Свети Кирил и Методий“, като целият участък, предвиден за цялостното обновяване, достига до блок №100. Към днешна дата ремонтните дейности вече са напълно приключени – улицата е асфалтирана, поставена е и хоризонталната пътна маркировка. Има нови бордюри и тротоарни настилки.
„Асфалтирането на улица „Стоян Джансъзов“ е инвестиция на Общината, за да бъде довършен контактният участък между двата етапа от изпълнението на проекта за обновяване на кв. „Запад”, казват от градската управа.
Средствата, изразходени за ремонта на улицата са в размер на 380 000 лева с ДДС, като те са с изцяло общинско финансиране – сумата е заложена в инвестиционната програма на Общината.
Припомняме, че преди около месец приключиха дейностите и по последната 5-та зона в квартал „Запад“, които, както и за останалите зони, бяха извършени с европейски средства.