Деца и възрастни с увреждания ще получат увеличение на пенсиите от 1 юли с 45%

хора с увреждания

Над 50 000 деца и възрастни с увреждания ще получат увеличение на пенсиите от 1 юли с 45%.

Правителството реши от 1 юли Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 170,00 лв. на 247,00 лв. Така пенсиите на 50 200 деца и възрастни с увреждания, които получават социална пенсия за инвалидност ще нарастване с над 45% .

Според  закона нейния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. За тези с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане 100% с определена чужда помощ социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 272 лв. на 395,20 лв.

За  хората с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане от 91edin до 100% размерът й ще нарастне от 238 лв. на 345,80 лв. За хората с трайно намалена  работоспособност и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 221 лв. на 321,10 лв.

Увеличаването на социалната пенсия за старост ще повиши размерите на всички пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обявиха още от министерството на труда и социалната политика.

Сред тях са пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите, каквито получават близо 65 000 души.

Добавката за чужда помощ за пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ пък се повишава от 127,50 лв. на 185,25 лв.

Няма мнения за показване