През месец август жителите на 23 села от Пловдивска област ще се срещнат мобилните екипи на полицията.

Посещения в малките и отдалечени населени места, в които няма постоянно полицейско присъствие, продължават да осъществяват служители от областната дирекция на МВР . Местните жители ще имат възможността на изнесени приемни пряко да информират полицаите  за нарушения на Закона за движение по пътищата и обществения ред, за извършени престъпления или случаи, при които е необходимо намесата на полицията. След приключване на срещите, приетите сигнали ще бъдат заведени в писмен вид в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място, като се предприемат съответните действия за проверка.

На 04.08.2022 г. планирани посещения ще има в град  Куклен, селата Цар Калоян и Гълъбово; също на територията на РУ – Асеновград полицаи ще дежурят в  селата  Манастир, с. Борово и с. Белица.

На 11.08.2022 г. (на територията на РУ – Първомай)- с. Драгойново, с. Православен и с. Буково; (на територията на РУ – Раковски) – с. Стрелци, с. Чоба и с. Розовец.

На 18.08.2022 г. ( на територията на РУ- Карлово) – с. Домлян, с. Марино поле и с. Московец; (на територията на РУ – Хисар) – с. Старо Железаре и с. Отец Паисиево.

На 25.08.2022 г. (на територията на РУ – Стамболийски) – с. Йоаким Груево,  с. Ново село и с. Триводици;  (на територията на РУ – Труд) – с.  Войводиново, с. Желязно и с. Крислово.