100 ромски младежи ще бъдат включени в проект за придобиване на професионална квалификация

 Проект на стойност 358 хил.лв. под наслов „От неактивни млади хор на пазара на труда до практическа професионална реализация” бе представен на специално организирана за целта пресконференция. Албена Костадинова, председател на Фондация „Инди Рома 97” гр. Куклен , разясни подробно същността на проекта. Тя посочи, че основната му цел е интеграция на 100 ромски младежи, които не са нито в образованието, нито в трудова заетост и не са регистрирани в бюрото по труда. „Така се дава шанс на хора, които искат да получат професионална квалификация, да се включат в проекта”, уточни Костадинова. Първоначално има процес на идентифициране на тези т.нар. неактивни младежи, като експерти обикалят общините Куклен, Перущица и Марица и набират кандидати, посочи Костадинова. Има и възрастово ограничение – лицата трябва да са на възраст от 15 до 29 години.

„Радвам се че вече имаме резултати – 45 младежи от общините Перущица и Куклен са проявили интерес, попълнили са анкетни карти и на 8-ми юни започнаха курса, който се надявам да завърши успешно на 25-ти юли” , коментира още Костадинова. Провеждат се 200 учебни часа, след което участниците получават удостоверение за професионална квалификация. След което ромите, завършили успешно курсовете, ще се възползват от субсидираната заетост в 3-те Общини.

  Станислав Стайков, главен експерт към Община Марица от своя страна заяви, че е важно, хората, участващи в подобни проекти, да останат трайно на пазара на труда. И след приключване на курсовете и осигурената временна заетост, да продължат да търсят работа.

  Но Албена Костадинова сподели, че самото набиране на желаещи, които да се включат в проекта, всъщност не е никак лесно. Причината е, че голяма част от младежите не одобряват фактът, че ще получават минимална работна разплата. Така тя не пропусна да отбележи фактът, че за да се интегрират ромите, те самите трябва да имат желание за това. В същото време тя призова и работодателите да не избират своите работници според етноса им, а според това какви умения притежават.

СПОДЕЛИ