15 300 лв. е общата сума, отпусната от общинските съветници, за еднократни социални помощи

И десетте молби за отпускане на социална помощ на асеновградчани, предложени от зам. кмета Мария Вълканова, бяха уважени от общинските съветници на вчерашната редовна сесия на Общинския съвет. 7 000 лв. е най-голямата сума, която ще получи нуждаещ се асеновградчанин.  Друг ще получи 3 000 лв. Трима ще вземат по 1000 лв.  Един-сумата от 600 лв., трима – по 500 лв., един ще вземе 200 лв.

Припомняме, че 6 от молбите са за някакъв вид лечение. Двама асеновградчани искаха отпускане на средства за възстановяване на щети от възникнали пожари. Друг е финансово затруднен. Най-младият местен жител, кандидатстващ за еднократна социална помощ, е на 19 г, той е ученик в 12 клас. Момчето  се справя само и финансовата помощ, ще му помогне да плаща наема си и другите разходи в обучението и домакинството.