17 хил. деца и ученици са върнати отново в образователната система

17 297 деца са записани отново в образователната система и посещават детска градина или училище, в следствие на работата на екипите по междуинституционалния механизъм. Той стартира в началото на септември, като бяха идентифицирани 206 378 деца и ученици, които са отпаднали или никога не са посещавали образователна институция, съобщиха от  образователното министерство.

На терен са работили 1103 екипа с общо 11 632 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители, представители на местните комисии за борба с противообществните прояви на малолетни и непълнолетни лица, медиатори и представители на гражданското общество.
По време на обходите екипите са установили 156 деца в риск, като за 44 от тях е предприета мярка за социална закрила. Областите, в които има най-малко отпаднали деца и ученици и в следствие на работата на екипите е постигнато почти 100% приобщаване, са Габрово, Смолян и Враца. Най-много отпаднали и съответно върнати в системата деца и ученици са Пловдив, Сливен, Стара Загора, София.
Факт са промените в правилниците за приложение на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане. Те позволяват на директорите да предлагат помощи в натура, като могат да определят вида им спрямо нуждите на децата – дрехи, обувки, пълно или частично покриване на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене, допълнителни занимания за децата, организирани от образователните институции.
Ще бъде засилена съвместната работа с общините по налагане и събиране на санкциите за родители, които не пращат децата си на училище. Посещаването вече е обвързано с предоставяне на помощи за отопление, както и с ползване на социални придобивки като общинско жилище. В Закона за предучилищното и училищното образование съществува възможност за санкции при натрупване на пет и повече неизвинени отсъствия – да се спират семейните помощи. За миналата година са спрени помощи на стойност 6,5 млн. лв. Тези средства вече са възстановени в образователната система и училищата могат да ги използват за обща или допълнителна подкрепа на учениците.

СПОДЕЛИ