17 нови професии ще се изучават в дуална форма

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

17 нови професии ще бъдат включени в дуална форма от следващата учебна година. Новият план-прием предвижда от септември 923 деца от 17 области в страната да се обучават чрез работа за общо 29 професии в 29 професионални гимназии и паралелки. Сред новите възможности ще бъде професията „Приложен програмист“.

Обучение чрез работа в различни гимназии в страната ще има още по професиите „Електротехник“ със специалности „Електроника“, „Електрообзавеждане на производството“ , „Електрически инсталации“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ със специалност „Възобновяеми енергийни източници“ и др.
Три от новите специалности, по които ще има дуална форма на обучение, са „Автомобилна мехатроника“, „Промишлена електроника“ и „Мебелно производство“.
Младежите, които се обучават в единадесети и дванадесети клас в дуална форма, ходят по два дни на училище и три на работа. За труда си те получават 90% от минималната работна заплата за страната. Част от фирмите могат да предоставят и стипендии, които са отделно от възнагражденията на учениците.