18 свободни позиции за учители предлага Бюрото по труда в Асеновград

Работни места за лица със висше образование

1 Учител по руски език и БЕЛ

1 Учител по БЕЛ

1 Учител по английски език – 408 часа

1 Лектор по английски език в начален етап – 256 часа

2 Учител, детска градина

1 Учител, физика и астрономия- 180 часа

2 Учител-лектор по изобразително изкуство

1 Учител по физическо възпитание и спорт – 216 часа

2 Учител по музика – 54 часа

1 Учител ЦОУД 5-7 клас

1 Учител по Руски език и БЕЛ

1 Учител- лектор по английски език и икономика

1 Учител-лектор философски цикъл и биология

1 Учител-лектор по химия, физика и БЕЛ

1 Учител по технологии и предприемачество – Външен лектор

1 Счетоводител

Работни места за лица със средно и основно образование:

4 Общ работник

1 Огняр-поддръжка

1 Общ работник, промишлеността

2 Сервитьор

1 Зидаромазач

1 Готвач

1 Барман

7 Машинен оператор, шиене на облекла

4 Продавач-консултант

2 Гладач

1 Чистач, производствени помещения

2 Работник, покриване метални повърхности

5 Подготвител, горница на обувки

1 Машинен оператор

10 Заварчик

9 Монтажник, метални конструкции

1 Транжор

1 Товарач

2 Мияч, превозни средства

1 Зидаромазач

8 Обслужващ работник, промишлено производство

10 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

2 Опаковач

1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

4 Екструдерист

6 Помощник, кухня

1 Печатар

1 Мияч на съдове

1 Крояч, текстил

1 Боргвергист

2 Машинен оператор, металообработващи машини

1 Сладкар

3 Работник, кухня

1 Шлосер-монтьор

5 Работник, сглобяване на детайли

1 Монтажник

1 Склададжия

1 Транжор

7 Товарачи

1 Обслужващ, магазин

Работни места по схема „Младежка заетост”

За стажуване

1 продавач-консултант с икономическо или техническо образование

1 Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки

За обучение

1 продавач-консултант

10 охранители

1 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

1 Оператор, дестилиране на спиртни напитки

Работни места по схема „Обучения и заетост”, Компонент II

2 Началник смяна

2 Техник, механик

2 Организатор, ремонт и поддръжка

2 Специалист, качество

Работни места по схема „Обучения и заетост на младите хора”, Компонент II

4 Технически изпълнител

6 Рабатник, поддръжка

Работни места по НП „Активиране на неактивните лица"

4 Организатор обществено полезен труд