2 нови работни места ще бъдат открити в читалища в община Асеновград

   През 2014 г. ще бъдат открити 2 нови работни места в читалища, на територията на община Асеновград. Така, общият брой на отпуснатите щатни бройки става 32. Това предложение бе прието на редовната сесия на Общински съвет Асеновград.
  
Предложението бе отправено от кмета на нашия град доктор Емил Караиванов и след като нямаше „Въздържали се“ и „Против“, то бе прието от общинките съветници с 31 гласа „За“. Новите бройки са отпуснати по подадени през 2013 г. молби от Народно читалище „Свети преподобний Паисий Хилендарски- 1997 г.“, което се намира в Асеновград, и от Народно читалище „Христо Ботев- 1919 г.“, в село Избегли.
  
Заедно с откриването на 2- те нови работни места, Общински съвет Асеновгард прие и годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината. А дейности, които развиват средищата на културата в нашия регион, са различните школи по народни танци, класическо балетно изкуство, модерен балет и брейк. В някои от читалищата, пък, се провеждат различни курсове по китара, пиано и народно пеене. Литературните клубове също се развиват и разрастват все повече. Освен това, всички читалища в асеновградска община активно се включват в честванията на национални и местни празници.

СПОДЕЛИ