200 лв. финансова подкрепа за столетничка

200 лв. е сумата, която ще получи асеновградчанката Шерифе Мустафа Бекирефендиев от местната управа. Повод е навършването на нейния 100 годишен юбилей. При направена справка в Дирекция „Административно обслужване на населението” в Община Асеновград става ясно, че на 14 май 2018г. Шерифе Мустафа Бекирефендиев е навършила 100-годишна възраст. В Предложение, входирано от зам.-кмет на общината инж. Мария Вълканова, се споменава, че това е една солидна възраст и са малко тези, които са преминали през изпитанията на цял век. С оглед на гореизложеното се предлага да бъдат отпусната сумата от 200 лв. от дейност “Общинска администрация” , „Помощи и обезщетения”. На 24 октомври, когато ще се проведе 48-то Редовно заседание на Общинския съвет, ще стане ясно дали тази сума ще бъде отпусната на столетничката, или не.