2236 лица и семейства от асеновградско са одобрени за целева помощ за отопление

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца –  от 1 ноември 2015 г. до  31 март 2016 г. Месечният размер на помощта е 72,20 лева или общо за петте месеца 361 лева. Изплащането за месеците ноември и декември 2015 г. се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. На този етап  актуалните данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград сочат, че за помощта са кандидатствали общо 2635 лица и семейства от Асеновград и региона. Одобрени са 2236 семейства. Към момента, по банков път, средства са изплатени на 1140 души. Ваучери за твърдо гориво пък са отпуснати на 824 лица и семейства.

До 31 януари 2016 г. ще се извърши втори транш на плащането – за месеците януари, февруари и март.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2015 г.

СПОДЕЛИ