250 лв. еднократна помощ за първокласник идната учебна година

Еднократната помощ за първокласник да остане 250 лева през предстоящата учебна 2020/2021 година, предлага социалното министерство в проект на постановление за подпомагането на записаните в държавните и общинските училища 7-годишни с цел покриване на част от разходите на семействата. Парите се отпускат по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството не на всички семейства, а само на тези, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е равен или по-нисък от 450 лева. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Очаква се наесен помощта да бъде отпусната за 43 800 деца, става ясно от доклада към постановлението на социалния министър Деница Сачева. За целта от бюджета се отпускат 10 950 000 лв. Проектът е публикуван за едномесечно обществено обсъждане, след което ще бъде гласуван от Министерския съвет.

Няма мнения за показване