27 регистрирани домашни любимци в Общината, продължава недоволството на граждани от безстопанствените кучета

Продължава недоволството на асеновградчани в социалните мрежи за наличието на множество безстопанствени кучета и такива, които са разхождани от своите собственици, без каишка.

От градската управа напомнят, че подобни сигнали могат да бъдат публикувани в портала за сигнали в сайта на Община Асеновград. От там съобщават, че откакто е пусната платформата, има постъпили едва 9 такива. При извършване на акция по улов на безстопанствени кучета, обикновено се улавят по 6 кучета, след което се извършва кастриране, ваксиниране, маркиране и връщане след около 3 до 5 дни на местата, откъдето са ги взели.

Що се отнася до броя на регистрираните домашни любимци в Общината, към днешна дата те са 27. От общинска администрация напомнят, че регистрацията става като се попълни декларация, условие е кучето да има паспорт, ако е чипирано, се вписва и номера на чипа, а от догодина домашните любимци вече задължително трябва да бъдат чипирани. Размерът на таксата е 18 лв. за година. Има кучета които са освободени от такса – куче на инвалид, куче за служебни цели (полиция, пожарна и т.н.), куче за опитни цели, куче на БЧК, кучета пазачи (на животновъдни ферми), ловни кучета, кастрираните кучета също са освободени от такса, чипираните са освободени от такса само за първата година. До 31 март всяка година собствениците на кучета, освен че плащат такса в информационния център на Общината, е необходимо да се качат до отдел „Екология“ , за да пререгистрират домашния си любимец. Ако не го направят, дължат глоба от 50-100 лв.

Ето какво гласи наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, в раздела, касаещ мерките при агресивно поведение от страна на безстопанствено или домашно куче:

Чл.7. (1) При подаден сигнал за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче – безстопанствено или домашен любимец с известен собственик, се извършва проверка на място и се съставя протокол за проверката. При необходимост, протоколът се придружава със свидетелски показания и/или медицинско свидетелство.

(2) При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче с известен собственик, на собственика на кучето се налага глоба в размер на 200 лв. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на безстопанствено куче, екип на структурите по чл.2, ал.1 от настоящата наредба залавя кучето и то бива настанено в приют, където се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ.

Припомняме, че Община Асеновград и неправителствената организация от града „Дай лапа” също търсят вариант за справяне с проблема с бездомните кучета и котки на територията на града. Общината протегна ръка към младите хора, като обеща изграждането на площадка за кучета, на която планира да постави и съоръжения.