49 творби участват в конкурса за написване на есе „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”

На 25 февруари- понеделник, беше крайният срок, до който всички желаещи да се включат в Четвъртия национален ученически конкурс за написване на есе на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ”, можеха да изпратят свои творби. Мариана Дафчева-Председател на НЧ „Родолюбие“ съобщи, че тази година 49 есета са постъпили за участие в конкурса, като има много произведения изпратени от други населени места-Сливен, Силистра, Шабла, Стара Загора, Пловдив и др.

Наградният фонд на конкурса е в размер на 200 лв. и е разпределен по следния начин:

1. Категория ученици от 11 до 14 години:

I място 50 лв.

II място 30 лв.

III място 20 лв.

2. Категория за ученици от 15 до 19 години:

I място 50 лв.

II място 30 лв.

III място 20 лв.

Награждаването ще се състои на 11.03.2019 г. в Асеновград пред паметника на цар Иван Асен ІІ. Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.