60% от безработните в Асеновград са жени

работни места

Безработните, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на месец май, е близо 1 400 души. В сравнение със същия период на миналата година, броят им е намалял с около 19%. Данните сочат още, че жените продължават да са по-голяма част от безработните –близо 60%.

Равнището на безработица е около 5%, което прави 1.10 пункта по-ниско сравнено със същия период на изминалата година, когато е било 6%. Входящият поток през месеца е точно 318 души, изходящият е 230 души. Хората, постъпилите на работа са 139. Регистрираните безработни повече от 24 месеца са близо 10%.

Данните на дирекцията сочат още, че средният престой на едно лице на борсата е около 7 месеца.

 

Няма мнения за показване