65 първолаци тръгват на училище в ОУ “Никола Вапцаров”

Първокласниците, както и всички възпитаници на училището, днес изпълниха училищния двор с радостна глъч, с много веселие и песни.
3-те паралелки първокласници и 6-те подготвителни групи, които ще има през настоящата учебна година ОУ “Н. Вапцаров” са показателен факт, че ръководството на учебното заведение е положило сериозни усилия да реализира максимален обхват в училището на децата от ромски произход.
Както досега, така и през настоящата учебна година, училището ще продължи да работи по проекти, свързани с прибирането и
задържането на децата в училище, с овладяването на българския език, с продължаване на образованието след 7 клас, което е сред основните акценти на образователно- възпитателната дейност на учителския екип, каза за ТВ САТ КОМ Цветанка Попова, директор на учебното заведение.
По повод днешния празник учениците и учителите от ОУ ”Н.Вапцаров” бяха поздравени от Георги Златев, представител на Община Асеновград, а възпитаниците на училището изнесоха програма пред своите съученици, учители и гости.