700 лева пожизнена награда за 8 български творци

8 български творци с принос към културата ни ще се ползват с пожизнена финансова награда.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.
Наградата е пожизнена, в размер на 700 (седемстотин) лева месечно на Антон Дончев, проф. д-р Атанас Куртев, Владимир Гаджев, Георги Чапкънов, Ицхак Финци, Кольо Колев, Ласка Минчева и Цветана Манева за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. Средствата се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.