73 000 лв. загуби отчита Община Асеновград от неплатени наеми за ползване на общински гаражни клетки

Доста са постъпилите в Общината молби от граждани за ползване на свободни гаражни клетки и терени за паркиране. Това каза зам.-кметът Стоян Димитров на брифинг днес. Очакваме да мине кампанията по премахване на гаражите, за които не се е заплащал наем, коментира още той. Общината е пратила уведомителни писма на всички, които дължат над  два наема. Над сто са писмата, с които всички ползватели на гаражи са сезирани за дължимите наеми, каза още Димитров.

73 000 лв. общо е сумата, която дължат на Общината за наем на гаражи всички неплатили (в т.ч. и тези, които дължат под два наема, които се смятат за текущи). 14-дневен е срокът за заплащане на дължимото доброволно, след което, при неплащане, с помощта или на частен съдебен изпълнител или държавен съдебен изпълнител, по законен съдебен ред, Общината ще започне да си събира средствата в бюджета.

Крайният срок на плащане на наемите за разрешителни за ползване на леки гаражни клетки е 1 март. Премахнати ще бъдат онези, за които няма подновени разрешения. В тази връзка, в срок до 01.03.20 г., могат да се подават заявление за подновяване на разрешението за поставяне на лека гаражна клетка.

Приемът на документите ще се осъществява в Информационния център на гише 3-то и 4-то, разположен на II-рия етаж в сградата на общинска администрация – Асеновград. При неподновяване на разрешителните, за всички гаражни клетки с изтекъл срок на разрешението, същите ще бъдат премахнати, разходите за което ще са за сметка на собственика на гаражната клетка.