8% е равнището на безработицата в Асеновград

2 208 души е общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на месец август. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 458 души, броят им се е увеличил с 34%, сочат данни на местната дирекция.

Входящият поток през месеца е 609 души и е с 55.7% повече в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 270 души.
Изходящият поток през месеца е 687 души и е с 66.5% повече от този през същия месец на миналата година – 221 души. Постъпилите на работа са 391 души – 56.9% от изходящия поток.

Равнището на безработица през изминалия август в Асеновград е 8% и е с 2.68 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5%. Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са малко над 6% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 8%. Данните на дирекцията сочат още, че средният престой на 1 лице на борсата е 7 месеца.
През месец август работодателите са заявили 132 работни места, като 83 са заявените на първичния трудов пазар.

Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 83 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 39 са от частния сектор и 38 са за хора с висше образование.

От общо 391 души, постъпили на работа, 267 са с посредничеството на ДБТ – 68.3%.
От тях 205 са започнали работа на първичния пазар, 201 в община Асеновград и 4 лица в община Лъки.

През месеца по програми за заетост работа са започнали 53 лица – в община Асеновград 51 лица и 2 лица в община Лъки. По мерки 9 лица са започнали работа само в община Асеновград.