9.1% безработицата в Асеновград през юли

С близо 1 процент по – ниска, в сравнение със същия период на миналата година, е регистрираната безработица в Асеновград през седмия месец на годината. Това показват актуалните данни на местната Дирекция „Бюро по труда”. През юли в Асеновград безработицата е 9.1%. 134души са просъпили на работа през опоменатия период. Продължително безработните, тоест тези, които са на борсата повече от 1 година,  са 16.76% от общия брой на регистрираните безработни. През месецаработодателите са заявили68 работни места, като всичките са на първичния трудов пазар. По програми за заетост работа са започнали 25лица. В община Асеновград – 21 и в община Лъки – 4. По мерки има 1 лице започнало работа в община Асеновград. През месеца няма лица започнали и завършили обучениеза професионална квалификация. Жените продължават да са по-голяма част от безработните – общо 58.3%. Лицата без квалификация съставляват 61.5% от регистрираните. 82.35% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници. 

СПОДЕЛИ