Агресията в училище с двоен ръст, увеличават психолозите

Работна група от депутати от всички парламентарни групи, представители на ресорни институции и експерти, ще търси решения на проблемите с конфликтите, агресията сред и към децата. Това е решила Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание.
Работната група трябва да се сформира до 20 септември, а до 30 октомври – да анализира събраната информация и постъпилите предложения за законодателни промени и да набележи следващи стъпки.
Основен проблем, върху който ще се работи, е преодоляване на ширещата се агресия, която се е увеличила два пъти в училищата за последните 3 години.

Най-често учениците са подлагани на физическо и вербално насилие, но не са малко и случаите на кибертормоз.
Според психолозите увеличаващата се агресия е резултат от претоварените учебни програми, често несъобразени с възрастта на децата; нереформираната учебна среда; липсата на подготвени учители; влиянието на семейни и социални модели.
Министерства и експерти се обединяват около констатацията, че е време да се премине от говорене към конкретни действия за решаване на проблемите.
За следващата учебна година МОН предвижда да се увеличи броят на училищните психолози в страната. Към момента те са 700, а образователните институции са 4080.
Агресията, според експертите , може да бъде овладяна чрез спорт и религия, чрез превръщане на училището в желана територия за учащите се, чрез обучението на родителите в родителски умения и пр.

СПОДЕЛИ