Акция за събиране на дрехи и текстилни продукти ще проведат БЧК и Община Асеновград

Българският Червен кръст – Асеновград, със съдействието на Община Асеновград, обявява акция за събиране на дрехи и текстилни продукти от населението.

Гражданите, които желаят да предадат непотребни дрехи, могат да го направят от 12.00 до 17.00 часа на 17 юни 2020 г./сряда/, на паркинга на ДИП България.

Дрехите трябва да са чисти, поставени в найлонови торбички и да са добре затворени. Изискванията към текстилните изделия – завеси, завивки, дрехи, чанти и колани, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са опаковани в торбичка.

С тези, които са годни за употреба, ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.