Акция за събиране на стари електроуреди организира Община Асеновград

Предвид задълженията на Общината и с цел опазване на околната среда, Община Асеновград, съвместно с фирма по оползотворяване на отпадъци, организира следващата седмица акция по събиране на стари електроуреди.

Кампанията ще се проведе на 7 юли (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. на паркинга пред някогашната ДИП „България“. Всички граждани на общината могат да предадат свои непотребни електроуреди – стари телевизори, печки, бяла техника, дистанционни за телевизори и др., без батерии. Няма да се приемат тонер касети и излязли от употреба луминисцентни лампи. От Общината апелират техниката по възможност да се предава в цялостен вид, не само външното тяло. 

Всеки желаещ да изхвърли непотребни електроуреди трябва сам да ги транспортира до паркинга пред ДИП „България“.

След като се съберат непотребните електроуреди, те ще бъдат транспортирани до специална площадка, където ще бъдат рециклирани и оползотворени, каза Дора Младенова, началник на отдел „Екология и околна среда“ в Дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията“ в Общинска администрация – Асеновград.

Това е първата такава акция, която провеждаме, каза тя. За в бъдеще планираме да провеждаме още подобни еко кампании, всеки месец или на два месеца. До края на летния сезон ще има поне още една акция за стари мебели и за електроуреди, обясни Дора Младенова.

Старите и употребени батерии гражданите могат да изхвърлят на специално обособени за целта кошчета във фоайето на административната сграда. Такива кошчета има и на други места из града, като магазините на мобилните оператори и др.