Актуален маршрут на градските автобусни линии

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи по Водния цикъл на гр.Асеновград и затварянето за движение на ул.„Васил Левски”-от светофара на Общински пазар Асеновград до кръговото кръстовище до храм „Св. Атанас”- от 5 ноември 2017 година, автобусите, извършващи превози по градска автобусни линии №2 и №4 от общинска транспортна схема, ще се движат по маршрут, както следва:
Градска автобусна линия №2 – начална спирка – кв. Д. Воден-ул.”Крайречна”-ул.”Захария”- ул. ”Ст. Джамсъзов”-кв. Запад-бул. ”България”, ул.”Васил Левски”-ул.„Иларион Макариополски”-ул.„Цар Освободител”-ул.”Стара планина”-ул.”Съединение”- ул. ”Цар Иван Асен II” ул.”Александър Стамболийски”- ул.”Първомайска”-ул.”Хан Аспарух”- ул.”Цар Иван Асен ІІ”- ”Козановско шосе”- ЗШМ и обратно.
Градска автобусна линия №4 – начална спирка – кв.Д. Воден-ул. ”Крайречна”-ул.”Захария”- ул.”Ст. Джамсъзов”-кв.Запад- бул.”България”-ул.”Васил Левски”-ул.”Иларион Макариополски”- ул.”Цар Освободител”-ул. ”Стара
планина”-ул.”Съединение”- ул.”Цар Иван Асен ІІ” ул.”Христо Ботев” и обратно.

От 5 ноември 2017 година автобусите, извършващи превози по градска автобусни линии №1 и №3 от общинска транспортна схема ще се движат по маршрут, както следва:
Градска автобусна линия №1 – начална спирка-кв. Запад-бул. ”България”- ул.”Марица”-ул.”Съединение”- ул.”Цар Иван Асен ІІ”-ул.”Ал. Стамболийски”-ул.”Първомайска”-ул.”Хан Аспарух”- ул.”Цар Иван Асен ІІ”-ЗШМ и обратно.
Градска автобусна линия №3- начална спирка-кв.Запад- бул. ”България”-ул.”Марица”-ул.”Съединение”- ул.”Цар Иван Асен ІІ”-ул. ”Ал.Стамболийски”-ул.”Първомайска”-ул.”Хан Аспарух”-ул.”Цар Иван Асен ІІ”-нов гробищен парк и обратно.
Определени са временни спирки на ул. ”Първомайска” до №9 от двете страни на улицата по маршрутите на линии №1,2 и 3.

СПОДЕЛИ