1,2 млн лв. са необходими за цялостен ремонт на Спортна зала “Асеновец” – Общината кандидатства за финансиране

„Тази зала е на четвърт век” – това не пропусна да отбележи кметът д-р Емил Караиванов във връзка с належащата необходимост от ремонт на Спортна зала „Асеновец”. През последните години по този въпрос е имало кореспонденция между Общината и Министерството на младежта и спорта, изпращани са преписки, но до този момент не е имало някакъв положителен отговор от страна на Държавата.
Община Асеновград е прибягвала до ремонт на покрива, както и до някои частични, козметични дейности по сградата., но вече е необходим сериозен и комплексен ремонт, посочи кметът, тъй като залата е сериозно амортизирана. На този етап има изготвена актуална количествено-стойностната сметка и отново е изпратено искане до спортното министерство.
Общо за всички видове ремонтни дейности необходимата сума е малко над 1,2 милиона лева, в това число за фасадни и покривни дейности, подмяна на дограма, вътрешни ремонтни работи в залата, фоайето и стълбището, бани, тоалетни и съблекални, стая със зала сутерен, електроинсталации, цялостна подмяна на водопроводната инсталация.

Само преди няколко дни е получен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев, по повод искането за такова инвестиране, с разяснението, че от началото на 2019 г. има промени в нормативната уредба, относно подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. Така става ясно, че Община Асеновград отговаря на условията за кандидатстване за финансиране на ремонтните дейности по Спортната зала.
Дали цялата необходима сума за посочения ремонт ще бъде отпусната, дали всички ремонтни дейности ще бъдат одобрени или въобще какъв ще е отговорът на Министерството предстои да разберем.