100 хил. лв. за ремонт на улици в общината

Текущ ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на Община Асеновград предвиждат от градската управа. Заделената за целта сума е в размер на 100 хил. лв.Това показва справка в Публичния регистър на фирмите-изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград. Фирмата, която ще извърши въпросния текущ ремонт, е “Илва-ХГ”-Пловдив, които между другото ще бъдат ангажирани и с почистване от наноси на Аман дере в района на кв. “Запад”. Срокът за изпълнение е 1 година –тоест до началото на 2019 г. или до изчерпване на определената сума, което от двете настъпи по-рано. Това възлагане е преходно, от миналата година, обясниха от Общината. Касае се за започнало изкърпване на обходните маршрути, използвани по време на ремонтите на главните улици по водния цикъл. Тук се включва района от ул. „Шипка” до ул. „Пирин” /този маршрут се използваше като обходен по време на ремонтните дейности по бул. „България”/. Вторият участък е по ул. „Захари Стоянов и част от вътрешните улици в района /този маршрут бе актуален по време на ремонтите по ул. „Васил Левски/ и последният участък е в районът на кв. „Баба Тонка”