16 фирми с оферти за благоустрояването на кв. „Запад”

16 са фирмите, подали оферти за изпълнението на строителни и монтажни работи в квартал „Запад” по проект „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград”.

Днес в Общината се проведе се първото заседание на комисията, която отвори и разгледа техническите параметри на офертите на обявената обществена поръчка за фирма изпълнител на строително-ремонтните дейности по проекта. Той предвижда цялостно облагородяване на асеновградския жилищен комплекс, на площ от над 100 декара. В него са заложени мащабни озеленителни дейности, рехабилитация на вътрешноквартални улици и тротоарни настилки, изграждане на детски и спортни площадки, нови паркоместа и видеонаблюдение, нова маркировка, монтиране на пътни знаци, изграждане на поливна система, изграждане на детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3/3-12 години, съобразени с изискванията за безопасност, изграждане на спортни игрища, изграждане на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение, решение за места за спорт на открито, зони за разхождане на кучета, обособяване на нови и подобряването на съществуващи зелени площи, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци), енергоспестяващо улично и парково осветление и други.

Обществената поръчка за над 6 млн. лв., а срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, като тази година ще бъдат инвестирани милион и половина лева. В Разчета на капиталовите разходи на Община Асеновград за 2017 година са заложени 1 716 215 лв.

Ето и фирмите, подали оферти:

 1. Европът 2005 ООД, Хасково
 2. Водстрой ’98, София
 3. Сънником ЕООД, София
 4. Обединени Аква системи АД (ПТС Груп ЕАД и Гея 04 ЕООД)
 5. Пи Ес Пи ЕООД, София
 6. Бибов и Ко ООД, Пловдив
 7. ИСА 2000 ЕООД, София
 8. Път БГ Хит консорциум – гр. Смолян (Пътстрой Смолян ЕАД и Хитбилдинг ЕООД, с. Припек)
 9. Тони Тодоров ООД, гр. Перник
 10. Пътинженеринг ООД, гр. Пловдив
 11. Запрянови 03 ООД, Асеновград
 12. Енерго Ремонт Строй ЕООД, София
 13. Пътно Строителна компания ЕС БИ ЕС, Стара Загора
 14. Трейс Груп Холд АД
 15. Консорциум Градска среда ПСВ 2017
 16. ВИА Симфрай, Асеновград

На следващо заседание ще бъдат разгледани и оповестени ценовите оферти на участниците. Датата на заседанието предстои да бъде обявена, казаха от комисията.