28 са в Асеновград желаещите детегледач по проект „Родители в заетост”

2 119 родители кандидатстваха да им бъде осигурен детегледач по проект „Родители в заетост”, реализиран от Агенцията по заетостта. За Асеновград данните сочат, че за да се възползват от проекта документи са подали 28 кандидати, съобщи за ТВ САТ КОМ директорът на местната дирекция Бюро по труда – Екатерина Гешева.Приемът на документи от родители приключи на 31 октомври и Агенцията по заетостта започна разглеждането за допустимост на подадените заявления. Тези родители, които са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени да изберат детегледач от съответното бюро по труда. Набирането на кандидати за детегледачи продължава и след приключване на приема на заявления от родителите с цел тяхното желание за наемна грижа да бъде напълно удовлетворено. Кандидати за детегледачи могат да подават заявления на хартиен носител, лично, във всички бюра по труда в страната. В национален мащаб вече има подадени 1 950 заявления от безработни/неактивни лица, които желаят да бъдат детегледачи. В Асеновград за работа като детегледач документи са подали 22-ма. Очакванията са с планираните средства (20 млн. лв.) да се осигури подкрепа на най-малко 1 500 родители за отглеждане на децата им и най-малко 1 500 безработни и неактивни лица да бъдат наети като детегледачи. След включване на одобрените родители по проекта, в случай на останал наличен финансов ресурс, Агенцията по заетостта ще обяви нов прием за набиране на заявления от родители.