3 фирми кандидатстваха по обществената поръчка за ремонт на двата гробищни парка в Асеновград

Днес в сградата на Община Асеновград бяха отворени офертите по обществената поръчка за ремонт на двата гробищни парка в града. „Запрянови 03” ООД с предложена цена от 94 559 лв., „Комплексни строежи” ООД с ценово предложение от 86 993 лв. и „Кодимит” ЕООД с оферта от 86 993 лв. са трите фирми и предложените от тях цени за извършването на въпросния основен ремонт. Гробищният парк на ул. „Цар Иван Асен II” /старите гробища/ е разделен на осем гробни полета с една централна алея и множество второстепенни, обслужващи гробните места. Ремонтните работи предвиждат изцяло премахване на кирпичената постройка /използвана от гробари и охрана/, доставка и монтаж на готова модулна конструкция-тип фургон, тротоарна настилка с нови плочи, доставяне и полагане на трошено-каменна настилка и машинно подравняване на терена. Гробищният парк на ул. „Миньор“ / новите гробища/ е със 72 действащи гробни полета и отреден терен за 12 нови. С въпросната поръчка е предвидено благоустрояване на полета до напълно завършен вид за ползване. Ремонтните работи ще включват още доставка и полагане на бетонови бордюри за оформяне контура на новите полета, доставка и полагане на трошено- каменна настилка между новите полета и прилежащите към тях алеи, машинно подравняване на терена, демонтаж на метална ограда и направа на подпорни стени. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, който предложиха и трите кандидатствали по обществената поръчка фирми, е 30 дни от получаване на възлагателното писмо. Коя ще бъде избраната фирма ще стане ясно в срок от 20 дни.