3 фирми кандидатстваха за ремонт на две асеновградски училища

3 фирми кандидатстваха по обявената от градската управа обществена поръчка за основен ремонт до ОУ „Ангел Кънчев“ и основен ремонт на двора и оградата на ОУ„Панайот Волов ” кв. Долни Воден. Реконструкцията на тротоара до ОУ „Ангел Кънчев“ ще включва разваляне на износена и разрушена тротоарна настилка, демонтиране на съществуващи разрушени бордюри, доставка и полагане на нови бетонови плочи, които ще са цветни, както и натоварване и превоз на строителни отпадъци до депото. Прогнозната стойност на този ремонт е 22 500 лева с вкл. ДДС. Основният ремонт на двора и оградата на ОУ „Панайот Волов “ в кв. Долни Воден предвижда демонтиране на разрушени стъпала към централен вход, разваляне на износена и разрушена тротоарна настилка, демонтиране на съществуващи разрушени бордюри, направа на тротоарна настилка за вътрешно дворни алеи, демонтиране на стари метални мрежи по оградния зид, направа на бетонова шапка върху каменен зид, доставка и монтаж на ажурна ограда с нови цветни метални пана и извозването на строителни отпадъци до депото. Ремонтните дейности по училището в Долни Воден са с прогнозна стойност 50 000 лева с вкл. ДДС. „Икономически най-изгодна оферта на база оптимално съотношение качество – цена” ще е критерият, по който ще бъде избран изпълнителят. В момента тече процедура по избор, след което ще бъде обявен спечелилият кандидат.