300 000 лв. за свлачището под Асеновата крепост ще иска Община Асеновград от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане

На заседание на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, миналата година бяхме предложили решение по отношение на свлачището под Асеновата крепост, не получихме финансиране, коментира днес пред репортери кметът на Община Асеновград, д-р Емил Караиванов, по повод въпрос за укрепването на свлачището. „Предстои ново предложение към комисията и ако там няма развитие, имаме готовност за изготвяне на проект, който да предложим за финансиране при новата редакция на Инвестиционната програма. Новото предложение към комисията ще е за средства на стойност близо 300 000 лв. В него има редакция по отношение на техническото решение на укрепването, а то трябва да бъде извършено с пилотиране и Г-образна конструкция.“

Към момента няма отчетено движение на свлачището след последните снегове и дъждове от последния месец, няма увеличаване и движение на земните пластове, каза още кметът.

„Ако и сега няма положителен отговор от Междуведомствената комисия, общината е в готовност да финансира, в бюджета има заложени средства за проект. Ще го финансираме и след като проекта остойности разхода, т.е. докаже този разход от 300 000 лв., ние със собствни средства ще трябва да се справим с това.“

Проектът от миналата година  включваше проучване, проектиране, строителство, изпълнение на авторски надзор, независим строителен надзор, и други дейности, необходими за възстановяване и въвеждане на обекта в експлоатация. Количествено – стойностната сметка, изготвена от проектантите възлизаше на 250 000 лв.