4 фирми кандидатстват за обществената поръчка за озеленяване на Асеновград

Цветомания, Кио-Иван Узунов, Запрянови – 03 и Жиро М са четирите фирми, кандидатствали за обявената от Община Асеновград обществена поръчка с предмет „Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на Община Асеновград”. Прогнозната стойност на поръчката е 780 000 лв. и е за срок от 2 години. На специално заседание на оторизираната комисия бяха отворени офертите на претендентите, а тъй като сумата на поръчката е твърде голяма на следващо /закрито/ заседание ще бъде разгледана и подадената документация. Ако има неточности, кандидатите ще имат срок от 5 дни да ги отстранят. След това ще бъде избран и изпълнителят на поръчката. А тя от своя страна включва: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева; поливане;подхранване с тор;засаждане на нова или подмяна на съществуваща храстова и дървесна растителност. Озеленяването включва дейности като поддържане на цветни лехи,фигури и жив плет на територията на общината, предвижда се зацветяване c посадъчен материал осигурен от Общината;поддържане на цветни лехи,фигури и жив плет, намиращ се в зелените площи; оформяне на короните на дърветата и премахване на остарели, болни и опасни дървета в зелените площи; окопаване и плевене на цветя; поливане на цветни фигури; торене на цветя; зазимяване и отзимяване на многогодишни цветя. И при избора на изпълнител за тази обществена поръчка водещият критерий за избор на изпълнител ще е цената.