5 двойки са кандидатствали до сега за финансиране от Общината за ин витро процедури

Традиционно в Община Асеновград документи за финансово подпомагане за ин витро процедури се подават на 3 етапа през годината. За 2017-та първият етап изтича на 31 март. До настоящия момент за този вид финансова помощ в Общината са подали необходимите документи 5 двойки. Такива ще продължат да бъдат приемани и от началото на април до края на юни, когато е вторият етап. Последната възможност за желаещите ще е от 1 юли до края на септември. Всички депозирани документи се разглеждат от специална комисия, след което ОбС гласува средствата, предложени за подпомагането. Формулярите за кандидатстване може да бъдат намерени в Информационния център или в официалния сайт на Общината. Лицата и семействата с репродуктивни проблеми, които са получили финансиране през 2016 г. и кандидатстват и през настоящата година за отпускане на средства, трябва да представят етапна епикриза от клиниката, от която е видно какви манипулации и процедури са проведени със средствата, отпуснати им от бюджета на Общината за предходната година