6.29% безработица в асеновградско през юли

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на месеца, е 1 767 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 968 души, броят им  е намалял с 10.2%.

Равнището на безработица е 6.29% и е с 0.72 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7.01%.

Входящият поток през месеца е 258 души и е с 13.2% повече в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 228 души.

Изходящият поток през месеца е 273 души и е с 0.4% повече от този през същия месец на миналата година – 272 души. Постъпилите на работа са 136 души – 49.8% от изходящия поток.

Съотношението входящ / изходящ поток е 0.9.

Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8.04% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 22.5%.

Средният престой на 1 лице на борсата е 11.29 месеца.

Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 84 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 78 са от частния сектор, а 6 са за хора с висше образование.

От общо 136 души, постъпили на работа, 108 са с посредничеството на ДБТ – 79.4%. От тях 77 започнаха работа на първичния пазар, 76 лица в община Асеновград и 1 в община Лъки.

През месеца по програми за заетост работа са започнали 29 лица, а по мерки 2 лица.

През месеца няма лица започнали обучение, но има 3 лица завършили обучение.

АКЦЕНТИ

 Равнището на безработица в края на месеца е 6.29%

  • Равнището на безработица в община Асеновград /6.38%/ е 1.9 пъти по-високо от това в община Лъки /4.46%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 59.9%
  • Лицата без квалификация съставляват 58.7% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 11.29 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е както следва: 11.28 месеца в Асеновград и 11.51 месеца в Лъки
  • 6% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници