6,41% е безработицата в Асеновград през ноември

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на ноември, е 1 798 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 891 души, броят им е намалял с 4.9%.
Равнището на безработица е 6.41% и е с 0,33 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 6.74%.

Входящият поток през месеца е 323 души и е с 1.5% по – малко в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 328 души.
Изходящият поток през месеца е 311 души и е 3% повече от този през същия месец на миналата година – 302 души. Постъпилите на работа са 142 души – 45.7% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.04.

Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 9.2% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 18.7 %.
Средният престой на 1 лице на борсата е 10.44 месеца.

Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 123 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 113 са от частния сектор и 5 за хора с висше образование.
От общо 142 души, постъпили на работа, 127 са с посредничеството на ДБТ – 89.4%. От тях 88 започнаха работа на първичния пазар. Постъпилите на работа на първичния трудов пазар са 87 в община Асеновград и 1 в община Лъки.
През месеца по програми за заетост работа са започнали 32 лица, а по мерки 7 лица.
През месеца 2 лица са завършили обучение.
 Равнището на безработица в края на месеца е 6.41%
 Равнището на безработица в община Асеновград /6.51%/ и 2.21 пъти по-високо от равнището в община Лъки /4.30%/
 Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 62.7%
 Лицата без квалификация съставляват 55.7% от регистрираните
 Средният престой на 1 лице на борсата е 10.44 месеца
 Продължителността на безработица в двете общини е : 8.54 месеца в Асеновград, и 12.37 месеца в Лъки
 92.7% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници.