6,93% безработица в Асеновград през декември

6,93% или с 0.41 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година е равнището на безработица, регистрирана в Асеновград в края на декември. По данни на местната Дирекция „Бюро по труда” това са общо1 945 души. Входящият поток през декември е 388 души, а изходящият 236. Постъпилите на работа са 92, тоест 46% от изходящия поток. Продължително безработните /тези, които са на борсата повече от 1 година/ са 7,4% от общия брой на регистрираните, а тези, които са повече от 24 месеца са 16.7%. През последният месец на 2017 година по програми за заетост работа са започнали 81 лица. Няма безработни, започнали или завършили обучение. Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 64.4%. Лицата без квалификация съставляват 54.2% от регистрираните. Средният престой на 1 лице на борсата е повече от 10 месеца. 90.4% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници