60 000 лв. за ремонт на компактора, който се ползва от депото за отпадъци

В доставка, монтаж, окомплектоване и гаранционна поддръжка на рециклиран дизелов двигател за компактора се състои основният ремонт на техниката, за който от градската управа обявиха обществена поръчка. Тя е на стойност 60 хил. лв., а въпросът за предстоящия ремонт бе засегнат и на последното редовно заседание на Общинския съвет.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора, а участникът, избран за изпълнител следва да поддържа доставения двигател през предложения от него гаранционен срок, като според изискванията на Общината той трябва да е минимум 6 месеца.

25 октомври е крайният срок за подаване на оферти от фирмите – кандидати за обществената поръчка.