60 хил. лв. ще даде Общината за хоризонтална маркировка

60 хил. лв. е сумата, която Община Асеновград ще вложи в полагането на хоризонтална маркировка. Това става ясно от Публичния регистър на фирмите-изпълнители на стройтелно-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград. За извършване на дейността е избрана софийската фирма”Битулайт”ООД , а срокът на договора за дейността е една година от датата на сключването му – тоест до 06.04.2018г. Хоризонтална пътна маркировка с апликиращи машини трябва да бъде положена по общинската пътна и улична мрежа на Асеновград