7,88 % е безработицата в асеновградско през февруари

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на февруари, е 2 211 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2 311 души, броят им е намалял с 4,3%.

Равнището на безработица е 7,88 % и е с 0,35 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 8,23 %.

Входящият поток през месеца е 255 души и е с 15 % по-малко в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 300 души.

Изходящият поток през февруари е 226 души и е 62,6 % по- малко от този през същия месец на миналата година – 604 души. Постъпилите на работа са 121 души – 53,5 % от изходящия поток.

Съотношението входящ / изходящ поток е 1.13.

Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8,6% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 18,5%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 21,52 месеца.

През месеца работодателите са заявили 382 работни места, като 305 са на първичния трудов пазар
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 305 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 271 са от частния сектор и 9 са за хора с висше образование.
От общо 121 души, постъпили на работа, 86 са с посредничеството на ДБТ – 71,1%. От тях 75 започнаха работа на първичния пазар, като 73 са започнали работа в община Асеновград, а 2 човек е започнал в община Лъки.

През месеца по програми за заетост работа са започнали 8 лица в община Асеновград, а по мерки 3.

През месеца няма лица започнали обучение за професионална квалификация, но 2 лица са завършили обучение.

АКЦЕНТИ

Равнището на безработица в края на месеца е 7,88%
Равнището на безработица в община Асеновград /7,96%/ и 1,78 пъти по-високо от равнището в община Лъки /6,18%/
Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 59,2%
Лицата без квалификация съставляват 59,9% от регистрираните
Средният престой на 1 лице на борсата е 21,52 месеца
Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 11,58 месеца в Асеновград и 14,33 месеца в Лъки
89,8% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници