Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 ще разискват общинските съветници

На утрешното редовно заседание общинските съветници трябва евентуално да обсъдят предложената докладна за одобряване на Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 и по-конкретно частта за местните дейности на община Асеновград. Тя е представена на старейшините чрез няколко приложения, а именно прогноза за показателите за поетите ангажименти и за задълженията за разходите на общините за периода 2018-2020 година. Другата предложена прогноза е за общинския дълг, включително и намеренията за взимане на нов такъв и разходите за лихви по него за въпросния период. Прогнози има и за постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности, както и за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година. Ще предизвика ли интерес темата сред общинските съветници или предложената докладна ще бъде гласувана без особени дебати ще стане ясно утре, по време на 33-тото редовно заседание на Общинския съвет.