Актуалните маршрути на градския транспорт и междуселищните превози

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от Община Асеновград уведомяват, че: от 20.02.2018 г. /вторник/ превозите по градска автобусна линия №1, градска автобусна линия №3 и градска автобусна линия №4 от общинската транспортна схема ще се изпълняват, както следва:
1. Градска автобусна линия №1
1. A. от НАЧАЛНА СПИРКА – кв.Запад – бул.”България” – ул.”Марица” – ул.”Съединение” – ул.”Цар Иван Асен II” – обръщане на кръгово кръстовище на ул.”Цар Иван Асен II” и ул.”Христо Ботев” и по обратния маршрут.
1. Б. от НАЧАЛНА СПИРКА – ЗШМ – ул.”Цар Иван Асен II” –
ул.”Княз Борис I” – ул.”Първомайска” – ул.”Александър Стамболийски” – обръщане на кръговото кръстовище на ул.”Цар Иван Асен II”, ул.”Васил Левски” и ул.”Александър Стамболийски” и по обратния маршрут.

2. Градска автобусна линия №3
 НАЧАЛНА СПИРКА – кв.Запад – бул.”България” – ул.”Васил Левски” – ул.”Александър Стамболийски” – ул.”Княз Борис І” –
ул.”Цар Иван Асен ІІ” – ул.”Миньор”, нов гробищен парк и обратно.

3. Градска автобусна линия №4
 НАЧАЛНА СПИРКА – кв.Долни Воден – ул.”Крайречна” – ул.”Захария” – ул.”Стоян Джамсъзов” – кв.Запад – бул.”България”- ул.”Васил Левски” – ул.”Иларион Макариополски” – ул.”Цар Освободител” – ул.”Стара планина” – ул.”Съединение” – ул.”Цар Иван Асен ІІ” – ул.”Христо Ботев” и обратно.

Считано от 20.02.2018 г. /вторник/ автобусите, извършващи превози по междуселищните автобусни линии за направленията Мулдава, Стоево, Тополово, Новаково, Леново, Добростан, Мостово, Три могили, Кърджали ще се движат по маршрут, както следва:
ТРЪГВАНЕ от автогара-Асеновград – ул.”Васил Левски” – ул.”Борислав” –
бул.”България” – ул.”Марица” – ул.”Съединение” – ул.”Цар Иван Асен II” –
ул.”Христо Ботев” и по обратния маршрут на връщане към автогара- Асеновград.
За периода на временната реорганизация на движението се преустановява ползването на автобусните спирки до ”Стария съвет” на ул.”Цар Иван Асен II”.

От градската управа призовават всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.